Bestuursleden en WinterFit-docenten

BESTUUR:
Voorzitter: Tineke Verhagen-Fokkelman
Secretaris: Nico Sikkes
Penningmeester: Johan Liebrand
Coördinator SneeuwFit Groningen: VACANT (ad interim Tineke Verhagen-Fokkelman)
PR en activiteiten: Astrid Kuster

WEBSITE: Wim van Rink

DOCENTEN: Victor Sprado / Rick Mertens / Geranda Slager/ Nico Vierkant /

Gratis proefles
Het hele wintersportseizoen is het mogelijk om WinterFit te worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een gratis proefles, of zich meteen inschrijven.

Contactadres: info@wvnn.nl


Start Seizoen 2022-2023

Beste sportievelingen.

De trainingen zowel binnen in Haren als buiten in Norg beginnen eind september weer.

De eerste trainingen staan gepland voor de laatste week van september. De binnentrainingen beginnen dinsdag 20 en woensdag 21 september. De trainingen in Norg starten zaterdag 24 en zondag 25 september. De laatste trainingen zullen zijn op 21, 22, 25 en 26 maart 2023.

Rick blijft net als voorgaande jaren de binnentrainingen verzorgen en Geranda, Victor en Nico bij toerbeurt de buitentrainingen.

Hopelijk hoeven we dit jaar geen lessen te cancelen vanwege Covid. Mocht dat wel nodig zijn dan zullen wij jullie daar via de Whatsapp groepen van op de hoogte stellen.

Dinsdag 20:00 – 21:00 uur Haren
Woensdag 19:30 – 20:30 uur Haren en 20:30 – 21:30 uur Haren

Zaterdag 09:30 – 10:30 uur Norg
Zondag 10:00 – 11:00 uur Norg

Het inschrijfformulier kan vanaf 1 september op de website worden ingevuld.

Verder willen wij jullie er nog op wijzen om bij extreme weersomstandigheden de website in de gaten te houden. Hierop zal altijd aangegeven worden of de trainingen onverhoopt gecanceld moeten worden.

Rest ons nog jullie een fantastisch sportief trainingsseizoen te wensen.

Sportieve groet,
Bestuur Wintersport Vereniging Noord Nederland.


Algemene ledenvergadering op maandag 31 oktober 2022

Hierbij nodigen wij de leden uit voor de jaarvergadering van de Wintersportvereniging Noord-Nederland
Plaats :    Indoor Skischool "Snowlimits" (Sportpark Kardinge)
               Bieskemaar 2, 9735 AE Groningen
Datum :    maandag 31 oktober 2022, 20:00 uur

AGENDA

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Bespreking verslagen.
    Notulen algemene ledenvergadering maandag 1 november 2021.
    Verslag bestuur periode mei 2021-2022.
4. Financieel verslag boekjaar 2021-2022.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
6. Bestuurssamenstelling en verkiezing.
    Reglementair aftredend, mevrouw Astrid Kuster en dhr. Johan Liebrand
    Deze zijn beide weer herkiesbaar.
7. Hoe ziet de toekomst er verder uit en eventuele verhoging lesgeld.
8. Begroting boekjaar 2022-2023.
9. Rondvraag
10. Sluiting.


Nieuwjaarsbijeenkomst zaterdag 7 januari 2023

Wintersport Vereniging Noord Nederland

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 7 januari 2023

Na de coronapandemie nodigen we jullie graag weer uit voor onze jaarlijkse “Snertloop”. Programma:
09:30 uur Ontvangst met koffie
10:00 uur Activiteiten: Sportieve verrassing
12:00 uur Erwtensoep of mosterdsoep
13:00 uur Einde

De activiteiten worden gehouden bij:
Norgerberg – Bospaviljoen Langeloërweg 63 9331 VA NORG

Je kunt je inschrijven vóór 29 december 2022 per email naar bestuur@wvnn.nl
De kosten voor leden € 10,00 en voor introducees € 15,00. Te betalen op de dag zelf.

We hopen jullie weer in grote getale te kunnen ontmoeten en te kunnen proosten op een nieuw sportief jaar.

 

Vanaf 24 december tot en met 7 januari zijn er zowel binnen als buiten geen trainingen.
Zondag 8 januari is de eerste buitentraining in het nieuwe jaar.
Vanaf dinsdag 10 januari 2023 zijn er weer trainingen op de bekende dagen.


 

-->