Bestuursleden en WinterFit-docenten

BESTUUR:
Voorzitter: Tineke Verhagen-Fokkelman
Secretaris: Nico Sikkes
Penningmeester: Johan Liebrand
Coördinator SneeuwFit Groningen: VACANT (ad interim Tineke Verhagen-Fokkelman)
PR en activiteiten: Astrid Kuster
PR en website: Wim van Rink

DOCENTEN: Kamiel Piek / Glen Clemonts / Victor Sprado / Rick Mertens

Gratis proefles
Het hele wintersportseizoen is het mogelijk om WinterFit te worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een gratis proefles, of zich meteen inschrijven.

Contactadres: info@wvnn.nl


Algemene ledenvergadering op 30 oktober 2017

Hierbij nodigen wij de leden uit voor de jaarvergadering van de Wintersportvereniging Noord-Nederland
Plaats :    Indoor Skischool "Snowlimits" (Sportpark Kardinge)
               Bieskemaar 2, 9735 AE Groningen
Datum :    maandag 30 oktober 2017, 20:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Bespreking verslagen
  1. Notulen van de algemene ledenvergadering 31 oktober 2016
  2. Jaarverslag secretaris periode 1 mei 2016 - 30 april 2017
 4. Financieel verslag boekjaar 2016/2017
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
 6. Bestuurssamenstelling en -verkiezingen.
 7. Reglementair aftredend is dhr. Nico Sikkes. Deze is herkiesbaar.
 8. Hoe gaan we in de toekomst verder?
 9. Begroting boekjaar 2017/2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Van de agendapunten 3, 4 en 9 kunnen de stukken (liefst per eMail) bij de secretaris, Nico Sikkes, worden opgevraagd: secretaris@wvnn.nl
Op de avond zelf zijn voldoende exemplaren van alle stukken voorhanden.


Nieuwjaarshappening zaterdag 6 januari 2018

De Wintersport Vereniging Noord Nederland nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsdag.

De activiteiten worden gehouden bij:

Norgerberg - Bospaviljoen
Langeloërweg 63
9331 VA Norg


PROGRAMMA

10.00 uur ontvangst met koffie en inleiding
10.30 uur
12.00 uur erwtensoep
13.30 uur einde

Je kunt je inschrijven voor 2 jan. 2018 d.m.v. van een mail naar: info@wvnn.nl of een telefoontje naarTineke Verhagen, tel: 06-11715947 kan ook.

De inschrijving is € 8,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden.

Kledingadvies: sportieve warme buitenkleding