Bestuursleden en WinterFit-docenten

BESTUUR:
Voorzitter: Tineke Verhagen-Fokkelman
Secretaris: Nico Sikkes
Penningmeester: Johan Liebrand
Coördinator SneeuwFit Groningen: VACANT (ad interim Tineke Verhagen-Fokkelman)
PR en activiteiten: Astrid Kuster
PR en website: Wim van Rink

DOCENTEN: Victor Sprado / Rick Mertens

Gratis proefles
Het hele wintersportseizoen is het mogelijk om WinterFit te worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een gratis proefles, of zich meteen inschrijven.

Contactadres: info@wvnn.nl


Algemene ledenvergadering op maandag 29 oktober 2018

Hierbij nodigen wij de leden uit voor de jaarvergadering van de Wintersportvereniging Noord-Nederland
Plaats :    Indoor Skischool "Snowlimits" (Sportpark Kardinge)
               Bieskemaar 2, 9735 AE Groningen
Datum :    maandag 29 oktober 2018, 20:00 uur

AGENDA

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Bespreking verslagen.
       Notulen algemene ledenvergadering maandag 30 oktober 2017.
       Verslag bestuur periode mei 2017-2018.
  4. Financieel verslag boekjaar 2017-2018.
  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid, aan de beurt om af te treden is
       dhr. Andries Bruins.
  6. Bestuurssamenstelling en verkiezing.
       Reglementair aftredend is dhr. Johan Liebrand en mevr. Tineke Verhagen Fokkelman
       Deze zijn beide weer herkiesbaar.
  7. Hoe ziet de toekomst er verder uit.
  8. Begroting boekjaar 2018/2019.
  9. Rondvraag.
10. Sluiting.