warm

Inschrijfformulier WinterFit seizoen 2023—2024

  Lid 1 Lid 2
Voornaam*
Naam*
Geb. datum
Adres
PC/Plaats
Telefoon
E-mail**
 
Te volgen activiteiten en abonnementen (aanklikken wat gewenst is)
CODE ACTIVITEIT PLAATS DAG UUR
LID 1
LID 2
Nr. 1 ZAAL-training Haren DINSDAG 19:30
Nr. 2 ZAAL-training Haren DINSDAG 20:30
Nr. 3 BUITEN-training Norg ZATERDAG 09:30
Nr. 4 BUITEN-training Norg ZONDAG 10:00
Periode A hele seizoen | Periode B tot de Kerst | Periode C vanaf de Kerst
Alléén Zaal periode:    A € 120,- |  B € 80,-  |  C € 75,-
Alléén Buiten periode: A € 110,-  |  B € 75,-  |  C € 70,-
Zaal + Buiten periode: A € 180,- |  B € 110,-|  C € 105,-

Onder begeleiding van een volwassene krijgen kinderen t/m 16 jaar een korting van
50%
op het geldende tarief.

Betaalwijze (aanklikken wat gewenst is)

Ik machtiging de penningmeester van de bovengenoemde vereniging eenmalig het totaal af te schrijven van rekening IBAN nummer:  
Indien ik het niet eens ben met deze incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij mijn bank terug te vorderen.
Ik maak, tegelijk met deze aanmelding, het boven genoemd bedrag zelf over op banknummer: NL28 ABNA 0474 988 686 - Wintersport Vereniging Noord Nederland.
Deelname aan WinterFit-activiteiten geschiedt op eigen risico.
NB Omdat we, dit op veler verzoek, per lesuur een namen- telefoonlijstje aan de deelnemers willen verstrekken, vragen wij hieronder om uw toestemming.
      Ik heb géén bezwaar tegen dit lijstje
      Ik maak bezwaar tegen dit lijstje
U verzendt het formulier door op de knop Verzenden te klikken.
Als er een e-mailadres is ingevuld ontvangt u automatisch een kopie retour.